جهاد کشاورزی باید در حوزه مدیریت مصرف آب فعالانه ورود کند

جهاد کشاورزی باید در حوزه مدیریت مصرف آب فعالانه ورود کند

به گزارش ایلنای گلستان، حیدرآسیابی در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گفت: رئیس کل دادگستری گلستان در این جلسه گفت: پارسال با ورود دستگاه قضایی استان آببندان های غیرمجاز در حریم و بستر گرگانرود تخریب  و ۱۰ میلیون مترمکعب آب ، رهاسازی شد  و آب زمین های کشاورزی پایین دست رسید. وی