کمک ۳۰۰ میلیون تومانی خیران رودسری برای زندانیان جرایم غیر عمد

کمک ۳۰۰ میلیون تومانی خیران رودسری برای زندانیان جرایم غیر عمد

به گزارش ایلنا از رودسر، علیرضا یزدانی در همایش جشن گلریزان ویژه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد رودسر با اشاره به اینکه برگزاری گلریزان روحیه گذشت، عفو و فداکاری را در جامعه افزایش می‌دهد، اظهار کرد: محکومیت زندانیان مالی بیشتر به علت ناتوانی در پرداخت بدهی، مهریه، نفقه، ضمانت بانکی و یا ناتوانی در پرداخت خسارات مالی حوادث رانندگی