مردم قزوین یک میلیون بار با ۱۱۰ تماس گرفتند

مردم قزوین یک میلیون بار با ۱۱۰ تماس گرفتند

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان قزوین از تماس ۹۹۹ هزار و ۶۲۵ شهروند با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ قزوین در ۱۱ ماهه سال جاری خبرداد و این میزان تماس را نشانه افزایش اعتماد عمومی به عملکرد مجموعه پلیس دانست.   سرهنگ ابوالفضل قلی پور گفت: در ۱۱ ماهه نخست ۳۴۶ هزار و ۴۷۶ تماس با